Ett brett och engagerat samarbete är grundförutsättningen för att fortsatt visa att vår region är en trygg arrangör av stora tävlingar. Du och ditt företag kan gå in som nätverkspartner på en nivå som passar just er verksamhets förutsättningar. På samtliga nivåer ingår plats på samtliga nätverksträffar, synbarhet i den gemensamma marknadsföringen, profilprodukter samt givetvis biljetter (entré och VIP) att fördela på periodens världscuptävlingar.

Medlemskapet berikar ditt nätverk och ni får möjligheter att göra affärer under hela resan.

Avtalsperiod:
1 januari 2020 – 31 maj 2021.

Världscuptävlingar:
Hammarby och Åre i februari/ mars 2020.
Skidskyttevärldscup Östersund 2–6 december 2020.
Världscuptävlingar i Hammarby och Åre i feb/mars 2021.

Nätverksträffar:
Totalt 6 st. exklusiva nätverksträffar under avtalsperioden.

Nätverkspaket Founder:
Utgör den absoluta stommen i det gemensamma affärsnätverket. Här återfinns de som vill göra avtryck och andas framtid, som inspirerar, entusiasmerar och tar höjd. Denna nivå på patnerskap garanterar en plats först i kön på på evenemang och idrottsupplevelser samt en central plats i vår exponering.
Pris 122 026 kronor, exkl. moms och ev. skatter.

Nätverkspaket Partner:
Spelar en aktiv och viktig roll för att se till att våra världscuptävlingar blir en tillgång för framtida investeringar. Genom medlemskapet får ni en
möjlighet att i ett tidigt skede vara med och påverka vilken profil och riktning som vår VM-region ska ta och tillsammans skapar vi en unik arena för såväl vinteridrott som andra arrangemang.
Pris 52 026 kronor, exkl. moms och ev. skatter.

Nätverkspaket Supporter:
Som Supporter delar ni vår målsättning om en VM-region även i framtiden. En supporter ser den unika möjligheten att lyfta årets alla säsonger och göra Jämtland-Härjedalen till en attraktiv plats att bo och verka i.
Pris 22 026 kronor, exkl. moms och ev. skatter.

För kontakt, bokning och andra nyttigheter:

Tommy Eliasson Winter
073-1808394
tommy.eliasson@skidor.com

Rikard Grip
070-372 14 05
rikard.grip@skidskytte.se

Hoppas att vi fortsatt får se så många av er som möjligt i Sveriges ledande affärsnätverk inom idrott.