https://www.youtube.com/watch?v=juZb_cHOUjE

Välkommen till
World Championships Region

Jämtland/Härjedalen är en unik region på många sätt. Vår storslagna natur och starka entreprenörsanda skapar en attraktiv region för oss som redan bor här, men också för de som vill flytta från storstadsregionerna. 

 

Att vi sedan har ett stort utbud av internationella idrottsevenemang gör Jämtland/Härjedalen helt olikt något annat. För att fortsätta denna stolta tradition med återkommande evenemang i världsklass krävs en regional kraftsamling. 

 

World Championships Region är Jämtland/Härjedalens affärsnätverk där företag, kommuner och organisationer sida vid sida utvecklas med våra internationella idrottsevenemang som hävstång.

Tillsammans skapar vi en attraktiv region att bo och verka i

Initiativ: